15 травня 2017 року відбулася щорічна науково-практична конференція «Концепції та моделі соціально-економічного та екологічного розвитку України: від теорії до практики» для викладачів, науковців, аспірантів, студентів ПВНЗ «ІДА»

15 травня 2017 року відбулася щорічна науково-практична конференція «Концепції та моделі соціально-економічного та екологічного розвитку України: від теорії до практики» для викладачів, науковців, аспірантів, студентів ПВНЗ «ІДА»

15 травня 2017 року відбулася щорічна науково-практична конференція «Концепції та моделі соціально-економічного та екологічного розвитку України: від теорії до практики» для викладачів, науковців, аспірантів, студентів ПВНЗ «ІДА».

Проводячи традиційно цей захід, наш Інститут виходить із того, що виховання у майбутніх фахівців самостійності, творчого мислення та відповідальності є основним завданням вищих навчальних закладів України та світу. Важливою передумовою вдосконалення цих якостей була і залишається наука. Зокрема висококваліфікована підготовка майбутніх спеціалістів з урахуванням сучасних реалій державної та світової економіки залишається важливою умовою у процесі оволодіння обраною професією, засвоєнні не тільки сукупності знань, умінь і навичок необхідних фахівцю економічного профілю, але здобути практичний досвід, усвідомити необхідність і значущість обраної спеціальності в майбутньому для розвитку держави.

Наукове життя не мислиме без молодих науковців, у тому числі студентів, які тільки починають свій шлях на науковій ниві. З одного боку, їх сучасне бачення проблем дозволить винайти оригінальні рішення завдань, які ставить перед собою наука. З другого – формування професійної свідомості економіста-науковця можливе лише за умови набуття навичок наукової діяльності, які, до речі, стануть у нагоді й на практиці. Для того, щоб глибоко та повно оволодіти матеріалом навчальних та наукових програм, необхідно передусім сформувати якості дослідника, розширити науковий світогляд, теоретичний кругозір і ерудицію. Саме для цього і проводяться наукові конференції.

Мета нашої конференції – надання студентам та викладачам можливості поспілкуватися на науковому рівні, обмінятися ідеями і обговорити наукові проблеми, оволодіти практичними навичками у сфері наукової діяльності.

Цього року багато студентів та викладачів нашого вишу вирішили взяти учать у роботі конференції. Це говорить про те, що існують теми, які є цікавими для обговорення та диспуту на публіці.

Доповіді були цікаві та інформативні та сприяли жвавій науковій дискусії. Враховуючи те, що будь-яка наукова конференція є не тільки можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасники мали можливість для неформального спілкування, отримання незабутніх вражень. Це важливо для молоді, зокрема для студентів ПВНЗ «ІДА» з метою їх становлення як дослідників економічної науки і гідних громадян своєї країни.

Організувати наукову конференцію, справа відповідальна. Тому висловлюючи щиру вдячність і повагу організаторам конференції, хочимо зазначити, що вони доклали немало зусиль для її успішного проведення. Дякуємо усім її учасникам за цікаві доповіді і плідну роботу, сподіваюся, що такі конференції збагачуватимуть кожного з нас, та вітчизняну економічну думку в цілому.


Як нас знайти