Кафедра суспільно-гуманітарних наук

Кафедра суспільно-гуманітарних наук має чималу передісторію, яка починається з 1995 року. Спочатку кафедра носила назву кафедри гуманітарних наук, але у 2000-му році її перейменували на кафедру суспільно-гуманітарних наук. У 2008 до її складу увійшла кафедра іноземних мов. Кафедра суспільно-гуманітарних наук забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки студентів всіх напрямів та спеціальностей інституту.На кафедрі викладаються дисциплін за циклами гуманітарної, професійно-орієнтованої підготовки і дисциплін самостійного вибору вищих навчальних закладів. Всі дисципліни є підґрунтям для вивчення дисциплін пов’язаних з обраною майбутньою спеціальністю.Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує кандидатів педагогічних, філологічних і юридичних наук, які ознайомлять Вас з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце та соціальне призначення особистості з сутністю прекрасного як складової внутрішнього світу людини.

Члени кафедри є активними учасниками всеукраїнських і міжнародних конференцій, щорічно друкуються у провідних фахових виданнях. За останні п’ять років було відвідано 22 - всеукраїнських і 110 – міжнародних, 7 - зарубіжних конференцій, опубліковано 50 -наукових статей.

Іноземна мова займає чільне місце у житті і професійному становленні сучасного фахівця. Тому викладанню іноземної мови в Інституті ділового адміністрування приділяється достатньо уваги. На допомогу студентам приходять найсучасніші, визнані в усьому світі навчальні підручники, які розвивають усі види комунікативних навичок.

Навчання проходить за новітніми міжнародними методиками, які викладачі кафедри практикують під час навчання у літніх міжнародних школах. Викладачі, що викладають іноземну мову є членами міжнародних організацій викладачів англійської мови як іноземної TESOL(тісол)  IATEFL(аітефл).

Зусилля колективу кафедри спрямовані на подальше впровадження
і вдосконалення інноваційних досягнень сучасної вищої освіти, на формування у студентської молоді стійких громадських позицій
і світоглядної культури.

  На сьогодні за кафедрою закріплені 25 навчальних дисциплін:

-             Безпека життєдіяльності

-             Безпека бізнесу

-             Етика та естетика. Етика бізнесу

-             Іноземна  мова

-             Господарське право

-             Історія України

-             Культурологія

-             Логіка

-             Німецька мова

-             Паблік рілейшнз

-             Політологія

-             Правознавство

-             Психологія та педагогіка

-             Психологія

-             Релігієзнавство

-             Соціологія

-             Трудове право

-             Українська мова

-             Інтелектуальна власність

-             Фізичне виховання

-             Філософія ті інші.

 

 


Як нас знайти