Положення про бухгалтерию ІДА

ПОЛОЖЕНННЯ

про бухгалтерію

ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

 

1. Загальні положення

Відділ бухгалтерії  є самостійним структурним підрозділом інституту, що діє на підставі Статуту інституту, даного положення і підпорядковується безпосередньо директору. У своїй роботі керується чинним законодавством України, постановами і розпорядженнями уряду, Положенням про вищий навчальний заклад, наказами та вказівками Кабінету Міністрів України і директора  інституту  та  іншими нормативними  документами. Відділ бухгалтерії очолює головний бухгалтер, який призначається і звільняється з посади наказом директора інституту. Штати  відділу  затверджуються  директором інституту  відповідно до діючих положень у межах чисельності та фонду заробітної плати.

2.  Основні завдання і функції

Організація  фінансової  діяльності  інституту, направленої на забезпечення  фінансовими  ресурсами  усіх  видів  діяльності, збереження  і  ефективного  використання  основних  фондів  і  обігів коштів,  трудових і фінансових  ресурсів, платежів  із зобов'язань  до державного бюджету, постачальникам та установам  банків. Удосконалення  перспективного  і  поточного  планування  підготовки спеціалістів,  системи  позабюджетного  фінансування. Вдосконалення нормативної  бази  господарської  діяльності.

На відділ бухгалтерії покладаються такі функції: керівництво роботою з організації та розвитку бухгалтерського обліку на основі встановлених правил його ведення. Широке використання засобів механізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, своєчасний і повний облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів та своєчасне їх відображення в бухгалтерському обліку. Керівництво роботою  з  організації  та  розвитку  платних  послуг інституту, підвищенню  їх  рентабельності  з  метою  досягнення  найбільшої ефективності.

Правильне  нарахування  і  своєчасне перерахування  всіх  платежів  у державний  бюджет, внесків на державне  соціальне  страхування. Складання  бухгалтерської  звітності  на  основі  первинних  документів та  подання  їх  в установлені  строки  відповідним  органам.

Збереження  встановлених  правил  проведення  інвентаризації товарно-матеріальних  цінностей, основних  фондів, грошових  коштів, розрахунків  і  платних  зобов'язань.

3. Структура

До  складу бухгалтерії  входять: головний бухгалтер та бухгалтер розрахункового  відділу. Структура і штати  бухгалтерії  затверджуються директором інституту з представлення головного бухгалтера.

 


Як нас знайти