Протипожежні тренування.

  З метою підвищення рівня пожежної безпеки та  підтримання надійного  протипожежного режиму в  ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»  постійно проводяться протипожежні тренування. 5  квітня 2017 р. у  навчальному закладі було  проведено протипожежне тренування,  підготовка  до якого відбувалася на виконання вимог наказу  керівника  Криворізької ланки територіальної  підсистеми єдиної державної  системи цивільного  захисту Дніпропетровської області у м. Кривому  Розі «Про основні завдання органів управління та  сил цивільного  захисту міста на 2017 рік» (№ 2 від  15.02. 2017 р.) та плану основних  заходів ПВНЗ  «ІДА» (наказ № 07 від 20.02.2017 р.).
 Тема тренування − дії працівників та студентів закладу при виникненні  пожежі та проведення евакуації. 

  Підготовча робота до тренування здійснювалась у  відповідності до  календарного плану, у т. ч. зі  студентами проводився інструктаж щодо дій  при  пожежі, демонструвалися навчальні фільми  («Правила поведінки при  пожежі в навчальному  закладі», «Евакуація при пожежі», «Навички  роботи  із вогнегасником»).

 За умов тренування відпрацьовувалась евакуація  персоналу та прийняття  адекватних дій при  пожежі.  У відповідності із розробленим сценарієм    займання  сталося у приміщенні закладу у  електророзподільному щитку  першого поверху.  

 

  В рамках тренування також відпрацьовувалися дії  керівників структурних  підрозділів, які повинні були  навчитися оперативно приймати правильні  рішення  при пожежі до прибуття пожежних підрозділів.

  Позитивним результатом тренувань стало те, що всі  учасники  навчального процесу та працівники  закладу ще раз усвідомили  необхідність особистої  підготовки та в цілому навчального закладу з  питань  пожежної безпеки; керівний склад та відповідальні  із ЦЗ закладу  удосконалили свої практичні навички з  організації та проведенні заходів  захисту учасників  навчального процесу та працівників інституту від    наслідків НС; всі студенти та працівники закладу закріпили свої теоретичні  знання і практичні навички щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій.

 Завданням системи цивільного захисту ПВНЗ «ІДА» зостається  вдосконалення координації та злагодженості сил ЦЗ та вивчення  найкращого досвіду у сфері цивільного захисту.

 


Як нас знайти