Ріщення ВРІ про затвердження зразку та порядку виготовлення документа про освіту

Приватний вищий навчальний заклад

«Інститут ділового адміністрування»

 

Витяг з протоколу №9

засідання Вченої ради інституту

 

25 червня 2015 р.

 

Голова: Брадул О.М.

Секретар: Єршова Н.В.

Присутні: Корєєва О.М., Самородченко Г.В., Брадул О.М., Єршова Н.В., Баличева В.О., Мала І.Б., Дєєва В.В., Бантос М.М., Барсукова В.В.

 

1.СЛУХАЛИ: Голову Вченої ради, професора Брадула О.М., який озайомив присутніх з проектом «Положення про замовлення, виготовлення та видачу документа про вищу освіту власного зразку». Керуючись вимогами ряду нормативно-правових документів, зокрема: Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (розділ II, стаття 7) (зі змінами); Постановами Кабінету Міністрів України «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752 (зі змінами) і «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» від 31.03.2015 р. № 193; Наказами МОН України «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту і Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» від 06.03.2015 р. № 249, «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка і додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525, «Про деякі питання формування замовлень на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, і додатках до них, і замовлень на виготовлення документів про професійно-технічну освіту» від 04.06.2015 р. № 592, доповідач наголосив на необхідності прийняття зазначеного Положення, що дозволить регламентувати створення інформації, відтворюваної в документах про вищу освіту державного зразка за акредитованою освітньою програмою і у власних документах про вищу освіту, виданих Інститутом за акредитованими освітніми напрямами, а також обліку документів про вищу освіту і додатків до них.

Брадул О.М. озайомив присутніх з основними етапами процедури замовлення, виготовлення та видачі документа про вищу освіту власного зразку у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут ділового адмінітрування».

Запропонував членам Вченої ради затвердити «Положення про замовлення, виготовлення та видачу документа про вищу освіту власного зразку».

 

УХВАЛИЛИ: 1) Керуючись вимогами ряду нормативно-правових документів щодо порядку затвердження зразку та виготовлення власного документа про вищу освіту, Положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, затвердити «Положення про замовлення, виготовлення та видачу документа про вищу освіту власного зразку» Приватного вищого навчального закладу «Інститу ділового аміністрування». 2) Довести інформацию до відома науково-педагогічних працівників інтитуту.

 

 

Голова Вченої ради                                                    О.М. Брадул

 

Секретар Вченої ради                                                Н.В. Єршова

 

Витяг уклав:

Секретар Вченої ради                                                Н.В. Єршова

 


Як нас знайти