Спеціальності

 

ТАРИФИ  НА  ОСВІТНІ  ПОСЛУГИ

з надання вищої освіти

в ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

на 2017-2018 рік

 

 

Тарифи на надання освітніх послуг  за ступенем «Бакалавр» І курс, ІІ курс.

 

Шифр та найменування галузі знань

Напрям підготовки

СТУПІНЬ

Вартість

навчання за 1 рік, грн

Денна  форма

Заочна форма

 

07

Управління і адмінстрування

 

 

071

Облік і оподаткування

БАКАЛАВР

11800

8800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

11800

8800

073

Менеджмент

11800

8800

074

Публічне управління і адміністрування

11800

8800

 

 

 

Тарифи на надання освітніх послуг  за ступенем «Бакалавр» ІІІ курс, ІV курс.

 

Шифр

галузі

Найменування галузі знань

Напрям підготовки

Перелік спеціальностей  які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і продовже-ння  навчання за ОКР спеціаліста  

Вартість

навчання за 1              рік, грн

Денна  форма

Заочна форма

0305

 

 

 

Економіка та підприємництво

 

 

6.030508

Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

БАКАЛАВР

11800

8800

6.030509

Облік і аудит

Облік і аудит

11800

8800

0306

Менеджмент і адміністрування

6.030601

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

11800

8800

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

11800

8800


Як нас знайти